Energetska efikasnost

profil - en. efikasnostPovećanje cijena energenata, ograničenost fosilnih goriva, utjecaj energetike na okoliš i klimatske promjene dovode do razvoja novih energetskih tehnologija, kreiranju zakona i propisa kojima će se utjecati na smanjenje potrošnje energije i podizanju svijesti o energetskoj učinkovitosti. Za krajnjeg korisnika, naravno, najveća korist energetski efikasne gradnje je u smanjenju mjesečnih računa za grijanje, hlađenje i električnu energiju.

Direktiva EU 2002/91/EC o energetskim karakteristikama zgrada jasno obvezuje na štednju energije u zgradama EU, kao i državama kandidatima chat with live girls free – jump4loves.com/live-girls/.

U skladu s Direktivom, sve zgrade koje se grade, prodaju ili iznajmljuju bit će certificirane i takvi energetski certifikati s podacima o godišnjoj potrošnji za grijanje zgrade bit će izloženi ili dani na uvid svim zainteresiranim strankama.

Uvođenjem energetskih iskaznica za zgrade kao i certificiranjem zgrada, energetski efikasne, dobro izolirane zgrade s niskom potrošnjom energije znatno će dobiti na vrijednosti na tržištu nekretnina, dok će zgradama s velikom potrošnjom energije vrijednost pasti.

en. efikasnost 1Investicija zamjene starih prozora s novima čini se skupim izdatkom, no činjenica je da se uloženi novac vrati tijekom nekoliko godina u vidu manjih mjesečnih računa za energiju itekako je opravdana i isplativa.Iako zauzimaju mali dio ukupne površine ovojnice zgrade, prozori su izvor velikih toplinskih gubitaka jer pružaju oko 10 puta manji otpor prolasku topline nego zidovi, stropovi i podovi građevine.U gubitke kroz prozore ubrajamo transmisijske gubitke i gubitke uslijed provjetravanja, a iznose oko 50% ukupnih toplinskih gubitaka građevine. Energetskom obnovom starih kuća i zgrada, naročito onih građenih prije 1980. godine, moguće je postići uštedu u potrošnji toplinske energije od preko 60%.Novi moderni prozori sa odgovarajućim staklom imaju 2-3 puta manje toplinske gubitke od starih prozora.Energijom koja se potroši za zagrijavanje 1 prosječne kuće(sagrađene prije 10-ak ili više godina) možemo zagrijati 3-4 niskoenergetske kuće ili 8-10 pasivnih kuća
Staklo zauzima najveću površinu otvora oko 70% te zbog toga ima veliku ulogu u ostvarenju toplinske zaštite cijelog prozora. To znači da se tu stvaraju najveći energetski gubici. Ostvarenje toplinske zaštite stakla opisuje se koeficijentom prolaza topline Ug. Što je ta vrijednost manja, to su izolacijska svojstva stakla bolja.Koeficijent prolaska topline “U” je količina topline koju građevni element gubi u 1 sekundi po m2 površine kod razlike temperature od 1K, izraženo u W/m2K. Na starim zgradama koeficijent Uw prozora kreće se od 3,00 do 3,50 W/m2K i više (gubici topline kroz takav prozor iznose prosječno 240-280 kWh/m2 godišnje), europska zakonska regulativa propisuje sve niže i niže vrijednosti, i one se danas kreću u rasponu 1,00-1,80 W/m2K. Osnovni parametri koje bi moderan/suvremen prozor trebao ispunjavati po pitanju toplinske izolacije: toplinska izolacija ukupnog prozora Uw < 1,4 W/m2K, za niskoenergetske i pasivne kuće taj se koeficijent kreće između 0,50 – 1,10 W/m2K.

Jednostavne mjere povećanja energetske učinkovitosti, bez dodatnih troškova, uz trenutne uštede su sljedeće:

 • ugasiti grijanje ili hlađenje noću i onda kada nema nikoga kod kuće
 • noću spustiti rolete i navući zavjese
 • izbjegavati zaklanjanje i pokrivanje grijaćih tijela zavjesama, maskama i sl.
 • vremenski optimirati grijanje i pripremu tople vode
 • u sezoni grijanja smanjiti sobnu temperaturu za 1°C
 • u sezoni hlađenja podesiti hlađenje na minimalno 26°C
 • koristiti prirodno osvjetljenje, u što većoj mjeri
 • isključiti rasvjetu u prostoriji kada nije potrebna
 • perilice za rublje i posuđe uključivati samo kada su pune, najbolje noću.

Mjere za povećanje energetske učinkovitosti uz male troškove i brzi povrat investicije (do 3 godine) su:

 • zabrtviti prozore i vanjska vrata
 • provjeriti i popraviti okove na prozorima i vratima
 • izolirati niše za radijatore i kutije za rolete
 • toplinski izolirati postojeći kosi krov ili strop prema negrijanom tavanu
 • reducirati gubitke topline kroz prozore ugradnjom roleta, postavom zavjesa i sl.
 • ugraditi termostatske ventile na radijatore
 • redovito servisirati i podešavati sustav grijanja i hlađenja
 • ugraditi automatsku kontrolu i nadzor energetike kuće
 • ugraditi štedne žarulje u rasvjetna tijela
 • zamijeniti trošila energetski efikasnijima – energetske klase A.

Mjere za povećanje energetske učinkovitosti uz nešto veće troškove i duže razdoblje povrata investicije (više od 3 godine) su sljedeće:

 • zamijeniti prozore i vanjska vrata toplinski kvalitetnijim prozorima (preporuka U prozora 1,1-1,8 W/m2K)
 • toplinski izolirati cijelu vanjsku ovojnicu kuće, dakle zidove, podove, krov te plohe prema negrijanim prostorima
 • izgraditi vjetrobran na ulazu u kuću
 • sanirati i obnoviti dimnjak
 • izolirati cijevi za toplu vodu i spremnik
 • analizirati sustav grijanja i hlađenja u kući i po potrebi ga zamijeniti energetski učinkovitijim sustavom te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije.

Ove mjere najbolje je izvoditi istovremeno s nužnim mjerama rekonstrukcije. Kod gradnje novih zgrada jako je važno već u procesu idejnog projekta predvidjeti mjere energetske učinkovitosti i mogućnosti racionalnog korištenja energije. Tako dolazimo do zaključka kakvu korist imate iz zamjene starih prozora novim energetski efikasnim prozorima. Smanjuju Vam se energetski gubitci, te se tako uloženi novac vraćate tijekom nekoliko godina u vidu manjih mjesečnih računa za grijanje i hlađenje. Povećavate udobnost stanovanja (nema propuha, buke i vlage), smanjujete si prolaz štetnih sunčevih UV zračenja kroz stakla, te smanjujete ispuštanje stakleničkih plinova u atmosferu. Takvim ulaganjem u nekretninu povečavate njezinu vrijednost i produžavate joj vijek trajanja.


×
Buy Facebook likes and fans Buy Facebook likes Buy Facebook shares Buy Facebook likes Buy Facebook photo likes